Demir Çelik Grubu

İnşaat demiri piyasasını etkileyen faktörler bilindiği üzere bir malın fiyatı, arz ile talebin kesiştiği, anlaştığı noktada, yani tüketici ile üreticinin hem fikir olduğu noktada oluşur. Bir malın fiyatı arz ve talep miktarı fiyatı belirleyen ana unsurlardır. Sağlıklı fiyat ancak arz ile talebin dengelendiği, kontrol altında tutulduğu zamanlarda oluşur. Fiyat istikrarı da bu kontrole bağlıdır. Arzın talepten fazla olması fiyatlarda düşüşe sebep olurken, talebi karşılayamayan arz ise fiyatların yükselmesine neden olmaktadır.

İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ İKİ ANA GRUPTA TOPLAYABİLİRİZ.

1-UZUN VADELİ FAKTÖRLER: Dünya ülkelerinin içinde bulundukları genel ekonomik durumlar, bütün sektörler gibi lokomotif bir sektör olan demir çelik sektörünü de direkt olarak etkilemektir. Kısaca otomotivden inşaat sektörüne tüm alanlarda demir çelik ürünleri kullanılmaktadır. Özellikle büyük devlet projeleri, otoyollar hızlı tren projeleri, barajlar, köprüler, viyadükler, tüneller, metro inşaatları, fabrika inşaatları, kamu tarafından desteklenen konut projeleri gibi yatırımlar ve alt yapı hizmetleri demir çelik ürünlerinin en çok kullanılan türü olan inşaat demirinin kullanımını artıran yani talebi artıran faaliyetlerdir. Devlet projeleri ülkelerin ekonomik büyümelerinin yüksek olduğu dönemlerde artışa geçmekte, ekonomik krizler veya savaş gibi politik krizlerin olduğu dönemlerde ise düşüş göstermektedir. Ekonomik büyümeler tüm ürünlerde olduğu gibi inşaat demiri talebini de artırmaktadır. Dolayısıyla artan talep inşaat demiri fiyatlarını da doğrudan etkileyerek artırmaktadır. Tam aksine ekonomik ve siyasi krizler ise yine birçok üründe olduğu gibi inşaat demiri talebini aşağı çekmekte, dolayısıyla inşaat demiri fiyatları düşüşe geçmektedir. Devletlerin sanayileşme ve ekonomik büyüme için sağladıkları teşvikler, kredi faizleri de inşaat demiri fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alır. Teşviklerin artırılması ve kredi faizlerinin düşmesi, yapılaşmanın ve inşaat demiri talebinin artmasına ve dolayısıyla da inşaat demiri fiyatlarının artmasına sebep olmaktadır. Yine aynı şekilde ekonomik veya herhangi bir sebeple teşviklerin azalması, kredi faizlerinin artması inşaat demiri talebinin, ve dolayısıyla da inşaat demiri fiyatlarının düşmesine sebep olur. Ayrıca ülkelerin sanayileşmesinde önemli bir yer tutan demir çelik sanayi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızla gelişmekte ve üretim kapasitelerinin yükselmesine sebep olmaktadır. Yükselen ekonomilerde gayet olumlu olan bu kapasite artışı, ekonominin yavaşlamaya girdiği dönemlerde neredeyse bir yük haline gelmekte, arz fazlası oluşturmakta ve inşaat demiri fiyatlarının düşmesine sebep olmaktadır. Günümüz dünyasında ülkeler arasında ticaret sınırlar ve duvarları gitgide kalkmakta ve Dünyanın diğer ucundaki bir ekonomik veya siyasi gelişme anında tüm dünyayı etkilemektedir. Olumlu gelişmeler inşaat demiri fiyatlarını artırırken, olumsuz gelişmeler ise inşaat demiri fiyatlarını düşürmektedir. Kentsel Dönüşüm gibi devlet tarafından desteklenen projeler, inşaat demirine getirdiği talep artışı sebebiyle inşaat demiri fiyatlarında artışa sebep olmaktadır.

2-KISA VADELİ FAKTÖRLER İnşaat demiri ve demir çelik ürünleri fiyatlarını kısa vadeli olarak etkileyen unsurları da, etkileriyle birlikte şu şekilde ele alabiliriz. -Mevsim etkisi: Havaların ısınması, özellikle kar yağışı başta olmak üzere yağışlı havalar inşaat demiri satışlarını inşaat demiri fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. İlkbahar yaz vw sonbahar mevsimleri inşaat yapmaya daha elverişli mevsimler olup, bu mevsimlerde genel olarak inşaat demiri fiyatları artışa geçmekte, kış aylarında ise elverişsiz hava koşulları nedeniyle genel olarak inşaat demiri fiyatları düşüş göstermektedir. Ayrıca kış mevsiminde inşaat demiri ana hammaddesi olan demir çelik hurda tedariğinde meydana gelen zorluklar sebebiyle artan hurda fiyatları da inşaat demiri fiyatlarının artışına sebep olabilmektedir.

-İhracaat piyasaları etkisi : Özellikle inşaat demiri olmak üzere uzun ürünlerde, üretimi tüketiminden çok fazla olan ülkemizde inşaat demiri fiyatları ihracat piyaslarıyla doğrudan ilgilidir. Dış piyasalardan gelen inşaat demiri talepleri yurt içinde de inşaat demiri fiyatlarının artmasına sebep olmaktadır. Aynı şekilde ihracat pazarlarındaki inşaat demiri piyasasının daralması, rekabetin hız kazanması ve benzeri sebeplerle inşaat demirine olan talebin azalması ihracatın zorlaşmasını ve dolayısıyla üreticilerin iç piyasaya satmaları gereken inşaat demiri miktarında artışı zorunlu kılmakta ve artan arz ile de inşaat demiri fiyatları düşüş göstermektedir. -Fiyatların etkisi : İnşaat demiri fiyatlarının çok düşmesi veya yükselmesi de alıcı ve satıcıların psikolojik bir yaklaşımla alım ve satım yapmalarına sebep olmaktadır. Çok düşen inşaat demiri fiyatları alım iştahını artırmakta ve demir fiyatlarının artışına sebep olmaktadır. Yine aynı şekilde çok yükselen demir fiyatları da alıcı ve satıcıların psikolojik bir etki ile pozisyon belirlemelerine, alıcıların alımlarını ertelemelerine, satıcıların da satışlarını hızlandırmalarına sebep olarak, inşaat demiri fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır.

© Copyright 2015 | Gürsu Demir Çelik